Krav på utbildning

Måste man ha utbildning för att få arbeta med ställningar?

För de ställningar som omfattas av arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2013:4, så krävs det information eller utbildning. Det finns sex olika utbildningar.

  1. Särskild information om hantverkarställningar
  2. Särskild information om rullställningar
  3. Allmän utbildning om ställningar
  4. Särskild utbildning om ställningar
  5. Tilläggsutbildning om väderskydd
  6. Tilläggsutbildning om speciella ställningskonstruktioner


I tabellen som du kan ladda ned här ges beskrivning av olika ställningstyper och vilka utbildningskrav som gäller för respektive typ, i presentationen som du kan ladda ned här går vi kortfattat igenom de olika ställningstyperna kopplat till utbildningskraven.

Du kan läsa mer om utbildningarnas innebörd och utbildningskraven i AFS 2013:4 47 § och bilaga 3 och som du kan ladda ned här.

Måste man ha utbildning för att på mark transportera material till ställning som byggs eller rivs?

Den som på mark transporterar material och inte deltar i hissning eller hantlangning behöver inte den utbildning som omfattar ställningen som byggs.

Måste man ha utbildning för att hissa eller hantlanga material i ställning?

För att hissa eller hantlanga material i ställning krävs den utbildning som omfattar ställningen som byggs. Detta gäller dock inte lärlingar som är registrerade i lärlingsutbildning och går under handledning av ställningsbyggare med STIB Kompetensbevis eller BYN Yrkesbevis.

Jag har genomgått arbetsmiljöverkets utbildningsnivå Särskild information om hantverkarställningar, vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får i begränsad omfattning arbeta med hantverkarställningar med en höjd av maximalt 2 meter till arbetsplan och utformningen på ställningen skall helt framgå av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte får avvika från denna.

Jag har genomgått arbetsmiljöverkets utbildningsnivå Särskild information om rullställningar, vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får i begränsad omfattning arbeta med rullställningar med en höjd av maximalt 5 meter till arbetsplan och utformningen på ställningen skall helt framgå av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte får avvika från denna.

Jag har genomgått arbetsmiljöverkets krav på utbildningsnivå Allmän utbildning om ställningar, vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får arbeta med ställningar med en maximal höjd av 9 meter till arbetsplan och utformningen på ställningen skall helt framgå av en generell monteringsinstruktion, dvs. att utformningen inte får avvika från denna.

Jag har genomgått arbetsmiljöverkets krav på utbildningsnivå Särskild utbildning om ställningar, vilka ställningar får jag arbeta med?

Du får arbeta med ställningar som är mer komplicerade än de som omnämns i arbetsmiljöverkets utbildningskrav Särskild information om hantverkarställningar, särskild information om rullställningar och Allmän utbildning om ställningar. Ex. ställningar som är högre än 9 meter, ställningar som är lägre än 9 meter men avviker från en generell monteringsinstruktion, hängställningar m.m.

Jag har genomgått arbetsmiljöverkets krav på utbildningsnivå Allmän utbildning om ställningar får jag vara med och bygga en ställning upp till 9 meter där ställningen slutliga höjd blir högre?

Nej du får inte vara med och bygga upp till 9 meter, det är ställningens slutliga höjd som reglerar vilken utbildning som krävs även för höjden under 9 meter.

Krävs det bevis på att man genomgått utbildningsnivåerna som föreskrivs i AFS 2013:4?

För alla utbildningar förutom särskild information om hantverkarställningar krävs utbildningsbevis.