Bli medlem i STIB

Fördelar med medlemskap

Som medlem i STIB får du som entreprenör många fördelar.

I samverkan stärker vi medlemsföretagen genom att organisationen driver utvecklingen framåt i branschen.

Som medlem i STIB får du stöd i din dagliga verksamhet och tillgång till ett stort kontaktnät. Du får bland annat support inom följande område:

  • Vi bevakar dina intressen som ställningsentreprenör
  • Vi hjälper dig i kontakter med beställare, myndigheter och fackliga organisationer
  • Vi ger omfattande medlemsservice inom bland annat entreprenad-och affärsjuridik, arbetsmiljö, föreskrifter etc.
  • Vi erbjuder branschanpassade utbildningar till företagsledare, arbetsledare och ställningsbyggare
  • Vi hjälper dig att utveckla din verksamhet

Ett företag kan söka medlemskap i STIB genom att använda nedanstående formulär eller kontakta kansliet 0456-33 30 95.

Din ansökan behandlas vid nästkommande styrelsesammanträde, sammanträdesdatum hittar du i vår kalender.

För utförlig information om föreningen kan ni söka på denna hemsida eller kontakta Håkan Carlsson 072-329 48 02.

Medlemsansökan

Medlemsansökan
Du måste ange ett företagsnamn.
Oragnisationsnummer är obligatoriskt ock ska anges enligt formatet 123456-7890.
Du måste ange en giltig adress.
Du måste ange ett giltigt postnummer enligt formatet XXXXX eller XXX XX.
Du måste ange en ort.
Du måste ange ett giltigt telefonnummer enligt formatet 08-1234567
Du måste ange ett giltigt mobilnummer.
Du måste ange en giltig e-postadress enligt formen namn@domän.se.
Du måste ange företagschef.
Du måste ange antalet anställda ställningsbyggare.
Du måste ange antal övrig personal.
Du måste ange lönesumma för föregående år.
Du måste ange antalet arbetade timmar för föregående år.
Du måste ange omsättning för föregående helår.