Arbetsledarkurs

Kursen vänder sig till medlemsföretagens arbetsledare, men lämpar sig även för ställningsbyggare med arbetsuppgifter som ledande montör. 

Kursen ger även behörighet enligt kravet för teoretiska kunskaper för tilläggsutbildning om väderskydd i enlighet med AFS 2013:4, 46 och 47 §§ samt bilaga 3. Observera att för kursen krävs "Särskild utbildning om ställningar" som grund. För deltagare som genomfört särskild utbildning om ställningar genom STIB har vi dessa uppgifter, för deltagare som genomfört utbildningen genom annan utbildningsgivare ska detta verifieras med utbildningsbevis.

Kursen omfattar 56 timmar i kombination 16 timmar självstudier och 40 timmar handledarledda studier med följande ämnen:

 • Bestämmelser
 • Arbetsmiljö-säkerhet
 • Kalkylering-anbud
 • Entreprenadjuridik
 • Personal
 • Vind- och lastberäkningar
 • Väderskydd

Priser:

Kursavgiften är 7 600 kr/deltagare exkl. moms.

I kursavgiften ingår kurslitteratur samt vid den lärarledda delen, handledare, kurslokal, fm. kaffe, lunch och em. kaffe. 

Anmälan till kursen kan göras genom att använda nedanstående formulär eller kontakta kansliet 0456-33 30 95.

Innan du skickar in anmälan måste eleven godkänna att uppgifterna sparas enligt PUL (personuppgiftslagen). Information om STIBs hantering av uppgifter hittar du här.

Anmälan till kansliet senast 4 veckor innan kursstart.

Anmälan är bindande.

Anmälan till Arbetsledarkurs

Anmälande företag
Du måste ange ett företagsnamn.
Du måste ange en fakturaadress.
Du måste ange en referens eller ett projektnummer.
Du måste ange en leveransadress.
Du måste ange en referens.
Du måste ange ett telefonnummer.
Korrekt E-postadress måste anges för att starta ett fungerande konto.
Kursdeltagare
Du måste ange namnet på kursdeltagaren.
Du måste ange ett giltigt personnr enligt formetet ÅÅÅÅMMDD-XXXX.
Korrekt E-postadress måste anges för att starta ett fungerande konto.
Du måste ange önskad kursvecka.

Kommande utbildningsillfällen

 • Vecka 47 2018

  Arbetsledarkurs

  Norsborg